Transparensredovisning

Hander Omsorg

Transparensredovisning

>

Kontaktinformation

Fmcare assistans & bemanning AB
722 17 Västerås

Fassil Mammo, VD
Telefon: 073-676 62 17
Mail: assistans@fmcare.se

Felicia Wahlström, assistanssamordnare
Telefon: 073-676 63 06
Mail: samordnare@fmcare.se

Basfakta om Fmcare assistans & bemanning AB

Fmcare assistans & bemanning AB startades 2016 och jobbat inom bemanning branschen för sjuksköterskor Fmcare assistans & bemanning AB har tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans för vuxna och barn med funktionsnedsättning som har beviljats insatsen personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Se företagets information på Allabolag >

Fmcare assistans & bemanning AB:s arbete med ledningssystem

Kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Med kvalitet menas att vår verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lag, andra föreskrifter och beslut. Vi har ett ledningssystem, alltså ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheten (rutiner, etc), som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningen, med stöd av ledningssystemet, planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Detta dokument ingår i ledningssystemet som principer för ledning av hur vi säkerställer och arbetar kvalitet i relation till ovanstående.

Språkmöjligheter

Många assistans kunder och anhöriga kommunicerar på annat språk än svenska, för att möta behovet Fmcare assistans & bemanning AB anställer medarbetare som kan tala olika språk.

Utbildningsnivåer

Fassil Mammo är VD för företaget och har under flera år arbetat med sjuksköterskebemanningen. Han är utbildad sjuksköterska med magisterexamen inom vårdvetenskap vid Mälardalens Högskola och även utbildad till distriktsköterska. Han har också utbildning i LSS, social rätt och med mera.

Kollektivavtal

Fmcare assistans & bemanning AB har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Ägare- och styrelseinformation

Fmcare Assistans och Bemanning AB
Org.nummer: 559086-5977
Bolagsform: Aktiebolag
VD: Fassil Mammo

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se vår företagsinformation på Allabolag.

Styrelse

Fassil Mammo
Saga Wahlström

Företagsledning

Fassil Mammo, VD
Felicia Wahlström, Avdelningschef Assistans

Ägare

Fassil Mammo

Bokslut och nyckeltal

För bokslut och nyckeltal se vår info på Allabolag >