Kontakt

Hander Omsorg

Kontakt

>
Sjukskoterska

Ett första steg med oss

Hör gärna av dig redan idag!

FM Care AB
Sigurdsgatan 6
721 30 Västerås &

Ånghammargatan 12
721 33, Västerås

Mail: info@fmcare.se

Bemanning och Rekrytering
Lojsa Kantavanich
Telefonväxel: 021-480 35 00
Tel direkt: 021-480 35 22
Mail: Lojsa.kantavanich@fmcare.se

Personlig assistans
Atia Qadeer, Verksamhets Ansvarig

Telefonväxel: 021-480 35 00
Tel direkt: 021-480 35 11
Mail: atia.qadeer@fmcare.se

Personlig assistans, kundansvarig
Ulrika Hedmark

Telefonväxel: 021-480 35 00
Tel direkt: 021-480 35 12
Mail: Ulrika.hedmark@fmcare.se

verksamhetschef hemvård samt Tf. Avdelningschef hemsjukvården
Fassil Mammo, distriktssköterska

Telefonväxel: 021-480 35 00
Tel direkt: 021-480 35 21
Mail: fassil.mammo@fmcare.se

Tf. Avdelningschef hemtjänst
Lojsa Kantavanich
Telefonväxel: 021-480 35 00
Tel direkt: 021-480 35 22
Mail: Lojsa.kantavanich@fmcare.se

Marie Jourdain, planeringsledare
Telefonväxel: 021-480 35 00
Tel direkt: 021-480 35 31
Mail: Marie.jourdain@fmcare.se

Hemsjukvård, Avdelningschef
Saga Wahlström, demens och geriatrik specialist sjuksköterska(mamma ledig)

Telefonväxel: 021-480 35 00
Mail: saga.wahlstrom@fmcare.se