För vuxna

Personlig Assistent 2

Personlig assistans för vuxna

>

Den enskilde ska ha ett direkt inflytande

Vi lägger stor vikt vid delaktighet i allt från planering till genomförande av personlig assistans, inklusive rekryteringsprocessen. Detta innefattar annonsering och profilering, urval av kandidater, intervjuer och slutligt beslut. Personlig assistans är ett stöd som är personligt utformat och ges av en begränsad grupp personer, kopplade till den enskilde och inte till verksamheten.

Vi arbetar aktivt för att den enskilde ska ha reellt inflytande över vilka personliga assistenter som anställs. Eftersom assistans är en integritetskänslig fråga är det viktigt att den enskilde endast tar emot hjälp från assistenter som denne själv valt och känner förtroende för. Anställningsavtalet regleras av kollektivavtal och är en fråga mellan oss som arbetsgivare och den personliga assistenten som arbetstagare.

Bli kund

I arbetet med assistansberättigade är vi ett stöd och bidrar till livskvalitet för hela familjen eller enskilda kunden. Vi förstår vikten av inflyttande över sin tillvaro och sina drömmar för varje kund.

Kontakta oss: