Bemanning

Hander

Bemanning

>

Organiserad omtanke

Vi bemannar landsting, kommuner och privata aktörer med vårdpersonal. För oss betyder det omtanke åt båda håll: våra sjuksköterskor väljer livskvalitet för patienterna och sig själva.

Vår vision

Vi vill vara landets bästa uppdragsanpassade pool av kompetenta sjuksköterskor med hjärtat på rätt ställe. För oss på FM Care betyder kompetens att äga en palett av utbildning, erfarenhet, ansvar, förmåga till kommunikation, kulturella perspektiv och en god portion inlevelse. Vår omtanke grundar sig på förståelse och empati för vårdtagare och uppdragsgivare.

Kontakta oss
Spruta

Vårt kvalitetsarbete

De mänskliga egenskaperna är nog så viktiga. Men vi för att lyckas krävs att omtanken är organiserad i fråga om kvalitetsarbete. Vi arbetar medsäkerhet och trygghet och lever upp till våra uppdragsgivares kravprofiler när det gäller rutiner för rekrytering, behörighets- och kompetenskontroller.

Elin

Vi ser hela människan

Tillsammans med kvalitet och omtanke ger vi våra sjuksköterskor de bästa förutsättningarna att ge det bästa av sig själva – och ändå ha energi kvar efter arbetsdagens slut. Genom att ständigt se hela människan kan vi få bitarna att passa samman för personalen och de människor sombehöver oss.

Kontakta oss

Hör gärna av dig i dag eller i framtiden!

Skicka ett mail