Bemanning

Sjukskoterska Bemanning 2

Bemanning och rekrytering

>

Organiserad omtanke

Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller legitimerad vårdpersonal till landsting, kommuner och privata aktörer. Vi har en stark drivkraft att hålla högsta kvalitet i vården och erbjuder därför endast kompetent personal som sätter patienternas behov främst.

För oss handlar god vård om mer än att bara uppfylla formella krav från våra kunder. Vi är fast övertygade om att det också handlar om att erbjuda vård från hjärtat, där både vårdpersonal och omsorgstagare känner sig uppskattade och upplever en hög grad av livskvalitet och mening. Genom att fokusera på detta är vi stolta över att kunna erbjuda våra omsorgstagare bästa möjliga för människor och miljö.

För att säkerställa att vi alltid uppfyller de formella kraven och förväntningarna på framtidens vård utför vi ett tekniskt kvalitetsarbete och kontrollerar kompetensen inom vårt område. Vi prioriterar också att våra sjuksköterskor kan välja en karriär som ger dem en hög livskvalitet, vilket i sin tur gör oss till en pålitlig och uppskattad partner för våra kunder inom vården.

Vi har kollektivavtal

Tjänstepension från dag ett

Konkurrenskraftiga löner

Vår vision

På FM Care strävar vi efter att vara landets ledande anpassningsbara uppdragspool av kompetenta sjuksköterskor som har hjärtat på rätt ställe. För oss innebär kompetens att ha en bred utbildning, erfarenhet, ansvar, god kommunikationsförmåga, kulturellt perspektiv och en hög grad av empati. Vi lägger stor vikt vid förståelse och empati för både vårdtagare och klienter.

Vår vision är att vara den ledande leverantören av kvalitetsvård genom att erbjuda personal som sätter patienternas behov först och som kan leverera vård med hög grad av professionalism och engagemang. Vi arbetar kontinuerligt med att möta våra kunders krav och förväntningar genom tekniskt kvalitetsarbete, kompetenskontroller och genom att se till att våra sjuksköterskor har goda möjligheter att utvecklas och växa inom sina yrkesområden.

Kontakta oss
>

Våra kunder

FM Care levererar idag sjuksköterskor till Västerås kommun, Sala kommun, Fagersta kommun, Norberg kommun, Vardaga och Attendo samt följande:

Region Västmanland

Region Sörmland

Region Norrbotten

Gällivare sjukhus

Kalix sjukhus

Kiruna sjukhus

Piteå sjukhus

Sunderby sjukhus

Region Jämtland Härjedalen

Östersunds sjukhus

Region Västernorrlands län

Länssjukhuset Sundsval Härnosand​

Sollefteå sjukhus

Örnsköldsviks sjukhus

Region Gotland

Karolinska Sjukhuset

Spruta

Vårt kvalitetsarbete

De mänskliga egenskaperna är nog så viktiga. Men vi för att lyckas krävs att omtanken är organiserad i fråga om kvalitetsarbete. Vi arbetar medsäkerhet och trygghet och lever upp till våra uppdragsgivares kravprofiler när det gäller rutiner för rekrytering, behörighets- och kompetenskontroller.

Sjukskoterska Bemanning kv

Vi ser hela människan

Tillsammans med kvalitet och omtanke ger vi våra sjuksköterskor de bästa förutsättningarna att ge det bästa av sig själva – och ändå ha energi kvar efter arbetsdagens slut. Genom att ständigt se hela människan kan vi få bitarna att passa samman för personalen och de människor sombehöver oss.

Kontakta oss

Hör gärna av dig i dag eller i framtiden!

Skicka ett mail
Medlem Vardforetagarna Green White Webb

Medlem i Vårdföretagarna

Vi arbetar aktivt för att du som patient, brukare eller anhörig ska få bästa möjliga vård och omsorg. Det är en viktig anledning till att vi är medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare. Tillsammans representerar vi 2 000 medlemsföretag, med fler än 100 000 årsanställda. Vårdföretagarna ställer höga krav på sina medlemsföretag. Det görs bland annat genom noggranna kontroller av ägare, ekonomisk redovisning och att företagen följer etiska riktlinjer. De som inte lever upp till medlemskraven nekas inträde eller kan uteslutas. Här har vi samlat de viktigaste:

Kvalitet

  • Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.
  • Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
  • Our owners, board members, CEO, other senior employees and auditors are competent and free from objections in their professional practice or in their assignment.

Säkerhet

  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi har kollektivavtalade försäkringar.
  • Vi har nödvändiga tillstånd och registreringsbevis, och inga utestående skatter och avgifter.

Genomskinlighet

  • Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.
  • Kunder såväl som patienter, användare och allmänheten ska enkelt hitta relevant information om oss på vår hemsida.