Personlig assistans

Personlig Assistent 2

Personlig assistans

>

Med omtanke för vuxna och barn

Genom känsla och kunskap hittar vi balansen för den bästa assistansen, oavsett ålder och omständigheter. Med blick för kundens bästa och kännedom om lagar och författningar är människorna i goda händer.

Med goda händer menar vi styrka och närhet. Styrkan handlar om att våra medarbetare äger den rätta kombinationen av kompetens och kvalitet i fråga om utbildning och erfarenhet, och lämplighet och närhet till vårdtagarna. Med närhet menar vi de vuxna eller barnens bästa i ett personligt möte där allt handlar om kommunikation, respekt och inlevelse i situationen.

För att få bästa möjliga möte och närhet i vardaglig kontakt mellan vårdtagare och våra medarbetare är det viktigt för oss med människor som är nöjda i sin kompetens, erfarenhet och roll – vad uppdraget och situationen än kräver i stort och smått. Närheten är alltid där.

Personligt utformat stöd

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov. Kunden har frihet att själv bestämma i vilka situationer och vid vilka tillfällen som hon eller han ska få hjälpen. Stödet är knutet till kunden och inte till verksamheten FM Care Personlig Assistans.

Rullstol

Mer information om FM Care Personlig Assistans

Vår idé

FM Care kommer att anpassas efter de enskildas behov och förutsättningar. Det alltid gå att nå verksamheten och en återkoppling till den enskilde ska alltid ges skyndsamt. Mellan den enskilde och oss finns ett uppdragsförhållande. Mellan oss och personliga assistenter finns ett arbetsgivarförhållande. Mellan oss och aktörer såsom verksamheter inom socialtjänsten eller enligt LSS och med vårdgivare, myndigheter, föreningar och andra organisationer finns krav på samverkan. Mellan oss och vårdnadshavare, gode män och andra legala ställföreträdare finns ett uppdragsförhållande genom den enskilde men som inte fråntar den enskilde från sina rättigheter.

Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Kontakta oss
>

Sök assistans