Integritetspolicy

Hander Omsorg

Integritetspolicy

>

Inledning

Denna policy beskriver hur Fmcare assistans & bemanning AB, organisationsnummer 5590865977, Skultunavägen 1, 72217 Västerås, behandlar dina personuppgifter. Vid frågor så ber vi dig att kontakta oss på info@fmcare.se.

Omfattning av integritetspolicy

Denna policy beskriver hur dina personuppgifter behandlas, lagras och hanteras när du besöker vår hemsida, är kund hos oss, tillhandahåller tjänster till oss eller söker arbete hos oss. Vi tar din integritet på stort allvar och ansvarar för den personliga information du uppger till oss via vår hemsida eller när du kontaktar oss. Dina rättigheter beskrivs i denna integritetspolicy. Denna policy innehåller bland annat information om de ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter såsom ditt namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, och i förekommande fall om anhöriga som kontaktperson. Vi behandlar dessa personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt de lagar som styr vår verksamhet. Vi behandlar också personuppgifter utifrån vårt avtal med våra kunder, för att kunna uppfylla våra avtalsrättsliga skyldigheter. Vi behandlar inte dina personuppgifter utifrån något annat ändamål eller till något annat syfte.

Hur hämtar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som är inhämtade direkt från dig, från det företag du representerar, samt personuppgifter som inhämtas via cookies.

Hur behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska fullfölja våra förpliktelser mot dig eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart. Vi utgår ifrån att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet.

Nedan följer information om vilka ändamål som dina personuppgifter används till.

(a) Fullfölja kundavtal

Vi behandlar personuppgifter när du kontaktar oss för att du vill bli kund hos oss, så behandlar vi personuppgifter om dig om du har samtyckt till detta. Det kan till exempel handla om ditt behov av personlig assistans eller kontaktuppgifter, ekonomiska uppgifter samt identitetsrelaterade personuppgifter.

(b) Bokföring

Vi behandlar personuppgifter för bokföring och för att fullfölja de lagstadgade skyldigheter vi har gentemot bokföringslagen. Personuppgifter som hanteras är kontaktuppgifter, ekonomiska uppgifter samt identitetsrelaterade personuppgifter.

(c) Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsutskick via e-post och post om du har registrerat dig för sådana utskick och samtyckt till att få dem. Personuppgifter som hanteras i denna behandling är kontaktuppgifter.

(d) Anställning

Vi behandlar dina personuppgifter när du söker lediga tjänster hos oss eller anmäler intresse för anställning. Dina personuppgifter behandlas för att genomföra rekryteringsprocessen. Personuppgifter som hanteras i denna behandling är kontaktuppgifter och identitetsrelaterade personuppgifter.

(e) Analys, underhåll och förbättring av webbplats (cookies)

Vi behandlar dina personuppgifter för att underhålla och förbättra funktioner på vår webbplats, analysera trafik och beteendedata på vår webbplats, upptäcka och motverka fel, intrång och incidenter, samt rikta relevant marknadsföring till dig. Personuppgifterna hanteras via cookies, en textbaserad datafil som sparas i din webbläsare. Du kan ändra inställningarna för cookies i din webbläsare. Om du väljer att blockera eller radera cookies kan det innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt. Personuppgifter som hanteras i denna behandling är IP-adress, samt bland annat teknisk information som genereras vid besök på vår webbplats (t.ex. typ av webbläsare, besökta sidor, tidpunkter för besöken, tidszon samt övrig webbtrafikinformation).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dessa personuppgifter sparar vi så länge du samtycker till det, men maximalt i 3 år. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dina personuppgifter eller anonymiseras så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är begränsade till personer som behöver åtkomst för de ändamål som beskrivs ovan. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter när det krävs enligt lagkrav eller avtal.

Hur dina personuppgifter skyddas

Utgångspunkten för hur dina personuppgifter behandlas är att endast personer som behöver tillgång till dem behandlar dem. Våra arbetssätt och rutiner ska således säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter hos oss:

(a) Rätt till tillgång. Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter från dig som vi behandlar.

(b) Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.

(c) Rätt till radering. Du har rätt att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

(d) Rätt till begränsad användning.

(e) Rätt att återkalla samtycke.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmuntrar vi dig att kontakta oss så vi får möjlighet att se över dina synpunkter. Du har också rätt att lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet i Sverige som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av gällande dataskyddslagstiftning.

Fmcare assistans & bemanning AB har ett utsett personuppgiftsombud i verksamheten som ansvarar för att kontrollera efterlevnaden och svara på eventuella frågor om lagring och radering av lagrade uppgifter och nås på info@fmcare.se.

Cookies

Hemsidan använder sig av cookies. Nedan kan du se vilka cookies som används och redigera dina inställningar.