Om oss

Spruta liggande

Om oss

>

Även VDn är sjuksköterska

Vi värderar kunnande. Det vill säga: kombinationen av kompetens, utbildning, erfarenhet, kommunikation, människokännedom, inlevelse och kulturella perspektiv.
Hander

Erfarenhet och personligt engagemang

FM Care grundades 2016 av Fassil Mammo, legitimerad sjuksköterska med lång erfarenhet av arbete inom vården. Fassil är vår VD och har under flera år arbetat med sjuksköterskebemanningen. Han är utbildad sjuksköterska med magisterexamen inom vårdvetenskap vid Mälardalens Högskola och även utbildad distriktsköterska. Om och när det behövs extra personal på FM Care går Fassil själv in och hjälper till som sjuksköterska.

Vi arbetar med bemanning inom vården med hjärtat på rätt ställe för landsting, kommuner och privata aktörer med legitimerade sjuksköterskor. Våra områden är äldrevården, hemsjukvården, vårdcentral, elevhälsan och sjukhus.

Vår idé

Vår idé är vård med hjärtat på rätt ställe: värdighet, livskvalitet och mening för både sjuksköterskor och vårdtagare. Du som anställd har egenmakt att påverka din karriär och livskvalitet. Dina insatser är organiserad omtanke med stor betydelse för de människor du kommer i kontakt med under arbetsdagen.

De formella krav som vi har från uppdragsgivare vårdar vi väl inom FM Care genom tekniskt kvalitetsarbete och kontroller vad gäller kompetens inom området. Vi möter kraven från morgondagens sjukvård redan idag genom att med värdighet och inlevelse erbjuda våra vårdtagare detbästa för människan och den miljö vi lever och verkar i.

Hör av dig!

För organiserad omtanke, kompetens och kvalitet – prata med oss om behovet av sjuksköterskor, i dag eller i framtiden!
Kontakta oss