Om oss

IMG 1083

Om oss

>

Våra ledord är kvalitet, kontinuitet och trygghet

Vår affärsidé bygger på våra värderingar kompetens, transparens, kvalitet, engagemang och hjälpsamhet. På FM Care sätter vi stort värde på kompetens, vilket vi definierar som en kombination av kompetens, utbildning, erfarenhet, kommunikationsförmåga, mänsklig insikt, empati och kulturellt perspektiv.

IMG 0848

Erfarenhet och personligt engagemang

FM Care grundades 2016 av Fassil Mammo, legitimerad sjuksköterska med lång erfarenhet inom vården. Fassil är vår VD och har arbetat med sjuksköterskebemanning i flera år. Han är utbildad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad vid Mälardalens högskola och även utbildad distriktssköterska. Fassil har arbetat inom hemtjänst och hemsjukvård i många år med gedigen erfarenhet.

Våra huvudsakliga verksamhetsområden är:

  • Bemanning och rekrytering: Inom hälso- och sjukvård med fokus på att erbjuda legitimerade sjuksköterskor till landsting, kommuner och privata aktörer.
  • Personlig assistans: Vi förstår vikten av att påverka varje kunds liv och drömmar.
  • Hemtjänst: Vi planerar vår verksamhet utifrån krav på fast vårdkontakt och att medarbetaren ska vara tillsvidare sjuksköterska. Vi baserar vår verksamhet på respekt för individens rätt till självbestämmande och integritet. Vi tar också hänsyn till kulturella faktorer och respekterar människors religion och sexuella läggning. Vår verksamhet är kunskapsbaserad, individuellt anpassad, säker, tillgänglig och jämlik.
  • Hemsjukvård : Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/fysioterapeuter med olika specialkompetenser. Vi genomför långsiktiga och planerade vårdinsatser i hemmet dygnet runt.
IMG 1125

Mer information om FM Care Personlig Assistans

Med hjärtat på rätt ställe

Vår idé är omsorg med hjärtat på rätt ställe: värdighet, livskvalitet och mening för både medarbetare och vårdtagare. Som anställd har du makt att påverka din karriär och livskvalitet. Dina insatser är organiserad vård med stor betydelse för de personer du kommer i kontakt med under arbetsdagen.

De formella krav som vi har från uppdragsgivare tas om hand inom FM Care genom tekniskt kvalitetsarbete och kompetenskontroll inom området. Vi möter kraven på morgondagens vård redan idag genom att erbjuda våra omsorgstagare det bästa för människor och den miljö vi lever och arbetar i med värdighet och empati.

Hör av dig!


Kontakta oss
FM Care Vertikal Vit text

Kvalitet och Ledningssystem på FM Care Hemtjänst

Välkommen till FM Care Hemtjänst, där vi strävar efter att erbjuda den högsta kvaliteten inom hemtjänst tjänster. Vi är stolta över att vara en pålitlig partner som du kan lita på för att ge dig eller dina nära och kära den omsorg och stöd de förtjänar. Vår kvalitet och ledningssystem är en central del av vår verksamhet och vårt åtagande att erbjuda de bästa möjliga tjänsterna.

Kvalitet är vårt kärnvärde

Vi tror på att erbjuda vård och omsorg som är präglad av kvalitet i varje aspekt. För att uppnå detta har vi satt upp ett omfattande system som fokuserar på att uppfylla och överträffa de högsta standarderna inom branschen. Vår personal är noggrant utvald och välutbildad för att säkerställa att de kan ge den omsorg och uppmärksamhet som våra kunder behöver.

Vårt Ledningssystem

Vårt ledningssystem är utformat för att säkerställa att vår verksamhet är effektiv och i linje med de bästa praktikerna inom hemtjänst. Här är några nyckelaspekter av vårt ledningssystem:

  1. Ständig förbättring: Vi är engagerade i att kontinuerligt utvärdera och förbättra våra tjänster. Genom regelbunden utvärdering och feedback från våra kunder strävar vi efter att bli ännu bättre.
  2. Personalutbildning: Vårt team genomgår regelbunden utbildning för att säkerställa att de är uppdaterade med de senaste riktlinjerna och bästa metoderna för hemtjänst.
  3. Säkerhet och integritet: Vi värnar om våra kunders säkerhet och integritet. Vårt ledningssystem inkluderar strikta riktlinjer för dataskydd och säkerhet.
  4. Kundcentrerad: Vår verksamhet är helt kundcentrerad. Vi arbetar tätt med våra kunder och deras familjer för att anpassa våra tjänster efter deras individuella behov och önskemål.
  5. Öppen kommunikation: Vi strävar efter att ha öppen och ärlig kommunikation med våra kunder och deras anhöriga. Vi är alltid tillgängliga för frågor, feedback och förslag.

På FM Care Hemtjänst är vår högsta prioritet att göra livet enklare och bättre för våra kunder. Vi är stolta över vår kvalitet och vårt ledningssystem och ser fram emot att fortsätta erbjuda enastående hemtjänsttjänster till dig och dina nära och kära.

Kontakta oss redan idag!

IMG 8398

För organiserad vård, kompetens och kvalitet - prata med oss, idag eller i framtiden!