Hemtjänst

Sjukskoterska Bemanning kv

Fmcare hemtjänst och specialiserade demens grupp.

>
IMG 8398

Fmcare Hemtjänst

Fmcare Hemtjänst är en professionell organisation som erbjuder högkvalitativa tjänster för att skapa trygghet, värdighet och självbestämmande för våra kunder. Vi strävar efter att alla som önskar ska kunna bo kvar i sitt eget hem och få god vård och ett gott bemötande från oss.

Våra värderingar grundar sig på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och personcentrerad omvårdnad. Vi strävar alltid efter att möta personen där den är just nu. Vi sätter högt värde på kontinuitet i personal och kontaktmannaskap. Vi strävar alltid efter att förstå vad som är bäst för kunden utifrån dennes perspektiv och värnar om kundens självbestämmande och möjlighet till medbestämmande.

Vi även erbjuder specialiserad hemtjänst för personer med demenssjukdom.