Hemsjukvård

Spruta

Hemsjukvård

>

Fmcare Hemsjukvård

I hemsjukvården bedriver vi varaktiga och planerade sjukvårdsinsatser i hemmet dygnet runt. Vi har en mångsidig personalstyrka med olika specialkompetenser, inklusive sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster, som arbetar tillsammans för att ge vårdtagare den bästa möjliga vården.

Vi erbjuder olika typer av insatser, till exempel läkemedelshantering, omläggning av sår, blodprov, injektioner, rehabilitering och hjälpmedelsutprovning. Vårt team är också väl utrustat för att utföra mer avancerade insatser när så behövs. Vi arbetar alltid med största möjliga omsorg och uppmärksamhet för att säkerställa våra vårdtagares välbefinnande och hälsa.