Bemanning sjukskötska

Om oss

FM Care är verksamt inom vårdbemanning. Vi bemannar landsting, kommuner och privata aktörer med legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet. Våra bemanningsområden är äldrevården, hemsjukvården, vårdcentral, elevhälsan och sjukhus.

Vår verksamhetsidé är en idé om värdighet, livskvalitet och mening, för våra sjuksköterskor som ger vård och för våra vårdtagare som tar emot vården. Du som jobbar hos oss ska känna frihet, att du har egenmakt och att dina insatser har verklig betydelse för de människor du engagerar dig för.

FM Cares ambition är att leverera högsta kvalitet i alla våra åtaganden och dess ingående processer. Utöver de våra uppdragsgivares formella krav vill vi erbjuda våra uppdragsgivare, allra mest kompetenta sjuksköterskor.Utgångspunkten är att även se bortom de tekniska kvalitetskraven och möta varje enskild vårdtagare med högsta värdighet, respekt, omtanke och inlevelse.

FM Care grundades 2016 av Fassil Mammo, legitimerad sjuksköterska med lång erfarenhet av arbete inom vården. Fassil har flerårig erfarenhet inom sjuksköterskebemanning. Fassil är inte bara sjuksköterska utan även akademiker med en rad olika utbildningar, bland annat magisterexamen inom Vårdvetenskap  vid Mälardalens Högskola. Vidare har Fassil har utbildat sig till distriktsjuksköterska för att möta kraven på – och utmaningarna för morgondagens vård.