Bemanna med sjuksköterskor

Bemanna din avdelning med sjuksköterskor från FM Care

FM Care – sjuksköterskebemanning strävar efter att erbjuda landets bästa och mest uppdragsanpassade pool av kompetenta och engagerade sjuksköterskor.

Kompetens för oss är att besitta en kombination av utbildning, erfarenhet, ansvar, kommunikationsförmåga, kulturella perspektiv och inlevelse. Kompetens innefattar även empati, omtanke och förståelse, både för vårdtagare uppdragsgivare för uppdragstagare.

I vårt kvalitetsarbete har vi fokus på säkerhet och trygghet, med vilket menas att vi har väl definierade rutiner vid rekrytering, behörighets- och kompetenskontroller. Syfte är att leva till upp våra uppdragsgivares kravprofiler vad gäller anpassad kompetens för respektive bemanningspunkt.

För att leva upp till långsiktighet och kontinuitet, är en del av vår kvalitetsarbete att ge våra sjuksköterskor bästa möjliga förutsättningar att få sina livspussel att gå ihop. Sjuksköterskor som kan ge det bästa av sig själva och ha energi kvar efter en arbetsdag är därför en av våra viktigaste personalstrategier. Vår uppgift är att se hela människan, både hos sjuksköterskor som utförare och hos de människor som behöver oss.

Boka ett möte med oss för genomgång om nutida och framtida behov av sjuksköterskor. Sjukskoterskor@fmcare.se